Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Trochę historii...

HISTORIA SZKOŁY

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 powstała w Żydowie pierwsza polska szkoła.

 

Początkowo mieściła się w domu prywatnym Stefana Sobczyka, później w budynku dworskim naprzeciw młyna wodnego.

Pierwszą nauczycielką była Janina Karpińska Mierkiewiczowa.

Później gmina zakupiła dwa budynki dawnej Rosyjskiej Straży Granicznej, przebudowała je i oddała w roku 1927 do użytku szkoły i nauczyciela.

Odtąd tutejsza szkoła mieści się w tych budynkach.

Nauczycielka Karpińska Mierkiewiczowa pracowała w tutejszej szkole aż do wybuchu II wojny światowej. P

odczas okupacji niemieckiej szkoła dla naszych dzieci została zamknięta. Zaraz po wyzwoleniu pracę w charakterze nauczyciela podjął Pan Zenon Zawadzki.

Z dniem 1 września 1945 r pracę podjęli Tomasz i Zofia Wilczkiewiczowie.

Z dniem 1 września 1948 r obowiązki nauczyciela i zarazem kierownika objął Henryk Światły.

Dnia 29 sierpnia 1949 r Henryk Światły, dotychczasowy kierownik, przekazał szkołę Pani Sewerynie Malinowskiej.

Wraz z Panią Seweryną Malinowską podjęła pracę w tutejszej szkole nauczycielka Kazimiera Kasprzakówna.

Dzięki dodaniu drugiej siły nauczycielskiej została utworzona klasa V i VI.

Rodzice i dzieci byli bardzo zadowoleni, gdyż codzienne chodzenie do szkoły, do Piwonic, było bardzo męczące.

Dnia 5 czerwca 1963 roku zabłysło w całej wsi i szkole światło elektryczne.

Od roku szkolnego 1966/1967 po odejściu na emeryturę Pani Seweryny Malinowskiej funkcję kierownika szkoły objęła pani Kazimiera Ziąbka. Od roku szkolnego 1972/1973 szkoła w Żydowie została przekształcona w Punkt Filialny Szkoły Podstawowej w Piwonicach. W roku szkolnym 1976/1977 Punkt Filialny w Żydowie został podporządkowany Zbiorczej Szkole Gminnej w Godzieszach. Od roku szkolnego 1978/1979 oprócz kierownika szkoły pani Kazimiery Ziąbka, podjęła pracę w tutejszej szkole nauczycielka Grażyna Kokocińska.

Z dniem 1 września 1983 roku długoletnia nauczycielka Kazimiera Ziąbka odeszła na emeryturę.

Z dniem 1 września 1983r dotychczasowy Punkt Filialny w Żydowie podporządkowany Zbiorczej Szkole Gminnej w Godzieszach przekształcony został na samodzielną szkołę podstawową z klasami I-III.

Obowiązki dyrektora szkoły powierzono Pani Halinie Bocian.

Z powodu złego stanu technicznego budynku nie mogły się w nim odbywać lekcje. Należało przeprowadzić kapitalny remont.

Na czas remontu od dnia 1 lutego 1987 r Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie udostępniła swoje pomieszczenia.

W czasie czynności przygotowawczych do remontu, stwierdzono, że obiekt Szkoły Podstawowej w Żydowie znajduje się w rejestrze zabytków, a od roku 1985 sprawuje nad nim pieczę Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków.

Z powodu przejścia na emeryturę Pani Haliny Bocian od 1 września 1991 roku obowiązki dyrektora szkoły powierzono Pani Grażynie Kokocińskiej. Podniesiono stopień organizacyjny szkoły do klas I-VI i oddział przedszkolny dzieci pięcio- i sześcioletnich.

W roku szkolnym 1998/1999 przeprowadzono kapitalny remont drugiego budynku szkoły, który wcześniej przeznaczony był na mieszkania dla nauczycieli. Po remoncie budynek adaptowano na cele szkolne.

Niezawodną i bardzo znaczącą siłą byli rodzice. Rada Rodziców i Rodzice w czynie społecznym wykonali bardzo wiele prac. Szkoła obecnie Obecnie w Żydowie jest pełna Szkoła Podstawowa z klasami I-VIII i dwoma oddziałami przedszkolnymi dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz dzieci trzy- i czteroletnich.

22 czerwca 2006 wybraliśmy Księdza Jana Twardowskiego na Patrona naszej szkoły.

Odtąd wartości głoszone przez naszego Patrona: „Śpieszmy się kochać ludzi” były wyznacznikiem naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Od 2013 roku z okazji Jubileuszu 800-lecia Żydowa myślą przewodnią naszej szkoły został napis zamieszczony na tablicy pamiątkowej wsi: W nas – mądrość przeszłości, w nas – pomyślność dnia, w nas – ster przyszłości.

Obecnie uczniowie mają możliwość korzystania z urządzeń i wiedzy informatycznej.

Poznaną wiedzę potrafią wykorzystywać w samodzielnym przygotowywaniu prezentacji i programów.

Poprzez nowe środki przekazu poszerzamy swoją wiedzę ze wszystkich przedmiotów nauczania. Bierzemy udział w ogólnopolskich i powiatowych konkursach.

Współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Uczestniczymy w życiu lokalnego środowiska.

 

 

 

 

Data dodania: 2019-01-10 22:43:08
Data edycji: 2019-01-10 23:08:04
Ilość wyświetleń: 163

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button